โครงการ สกสค.กทม.สัญจร ให้ความรู้สิทธิประโยชน์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

โครงการ สกสค.กทม.สัญจร

นายสมเกียรติ  เจริญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และประชาสัมพันธ์งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
สังกัด สพม.1ในวันที่  13 กรกฎาคม 2560ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
เข้าร่วมการอบรมจำนวน 350 คน

1GIZrnVeoT_1480490211

สพม.1 อิงธารรีสอร์ต_๑๗๐๗๒๑_0003 สพม.1 อิงธารรีสอร์ต_๑๗๐๗๒๑_0004 สพม.1 อิงธารรีสอร์ต_๑๗๐๗๒๑_0005 สพม.1 อิงธารรีสอร์ต_๑๗๐๗๒๑_0007