โครงการ สกสค.กทม.สัญจร พบปะสมาชิกเขตยานนาวา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสมเกียรติ  เจริญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กทม.
พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม สกสค.กทม.สัญจร ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ สำนักงานเขตยานนาวา
เพื่อพบปะเพื่อนครู และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ในโอกาสวันประชุมครูประจำปี 2560

✦  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สกสค.
✦  แนะนำหน่วยงาน
✦  บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
✦  ตอบคำถามข้อสงสัย เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และโครงการสวัสดิการต่างๆ

003 002
19114703_1723416791019908_1833859502_n

19141437_1723416974353223_235091471_n

005 006 004