เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

ปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – วันที่ 15 ตุลาคม 2563

คลิก    ▶     DOWNLOAD รายละเอียด และ ใบสมัคร

พิเศษ

QR ชพค ชพส