เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564

คลิก    ▶     DOWNLOAD รายละเอียด และ ใบสมัคร

ค่าสมัคร รวม