สำนักงาน สกสค.กทม.หยุดให้บริการ วันที่ 21 ธ.ค.61

สำนักงาน สกสค. ( สำนักงาน ถนนเพชรบุรี ซอย3 )
ขอหยุดทำการในวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไปประชุมสัมมนา

…………ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก……………….