สำนักงาน สกสค.กทม. ร่วมพิธีวันครู และมอบรางวัลสุดยอดครูดี

16 มกราคม 2561  “งานวันครูปีที่ 62 “

สกสค.กรุงเทพมหานคร  ได้ไปร่วมแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรและ เงินรางวัล 5000 บาท ให้แก่ สุดยอดครูดี
ณ โรงเรัยนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. ครูจุฑารัตน์ นามวงษ์ สังกัด สพป.กทม.
2. ครูวนิดา คตจำปา สังกัด สพม.2
3. ครูสมเกียรติ ปลาบู่ทอง สังกัด  สช.
4. ครูสมพร เสวีวัลลภ สังกัด สำนักการศึกษา กทม.
5. ครูนิติภัทร์ สังสอน สังกัด สำนักการศึกษา กทม.

1

มอบรางวัล_๑๘๐๑๑๙_003926231666_326598971174623_6867219970821741422_n 26815152_326599177841269_1374040561453050300_n 26991930_326599047841282_1362062612387321184_n