สมาชิกค้างชำระเกิน 3 งวด กรุณาติดต่อ ด่วน!

สมาชิกที่ค้างชำระเกิน 3 งวด กรุณาติดต่อสำนักงาน สกสค.กทม.
โดยด่วน ก่อนถูกจำหน่ายออกจากการเป็นสมาชิก
โทร 0 2215 1630 -1
6-59 01 6-59 02 6-59 03