สกสค. เปิดช่องทางออนไลน์รับเรื่องร้องทุกข์หนี้สินครู

สกสค. เปิดช่องทางออนไลน์รับเรื่องร้องทุกข์หนี้สินครู
สกสค. เป็นองค์กรที่ดูแลด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในและนอกประจำการ ได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินขั้นวิกฤต โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในรายการ “สถานีประชาชน” เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอสว่า “ขณะนี้ได้เร่งประสานงานไปยัง สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ ให้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านทางเว็บไซต์ www.otep.go.th และทางอีเมล otep_htl@otep.go.th เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วทาง สกสค. จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป”
ช่องทาง ปรึกษาปัญหาหนี้สินครู (2) หนี้