สกสค.กทม.สัญจร สำนักงานเขตลาดกระบัง

นายสมเกียรติ  เจริญฉิม  ผู้อำนวยการ สกสค.กทม.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการประชุมครู
ประจำปี 2560 ของฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตลาดกระบัง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อสงสัย
ต่างๆ เช่น

✦ การสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
✦ การระบุผู้มีสิทธิ์รับเงิน
✦ การแจ้งถึงแก่กรรม เพื่อรับเงินสงเคราะห์ศพและสงเคราะห์ครอบครัว
✦ โครงการสวัสดิการต่างๆ

19113103_1723416324353288_87734943_n - Copy19113118_1723416414353279_1256824119_n

19113422_1723416367686617_1177279663_n 19113085_1723416484353272_1719409147_n