ศึกษาดูงานเยี่ยมชม สำนักงาน สกสค.กำแพงเพชร

 

20151001_3953 43562

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร และคณะเจ้าหน้าที่
เดินทางไปเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของจังหวัด

DOWNLOAD