ผู้อำนวยการ สกสค.กทม.ร่วมสังเกตการณ์อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2559 จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5274452738

5274252740

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 นายนิเทศน์  บัวตูม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร
เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรม ” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง วินัยทางการเงินประจำปี 2559 “
จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ