ผอ.สกสค.กทม.ร่วม พิธีลงนาม MOU แก้ไขข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ร่วมจด mou