ประชุมคณะกรรมการ สกสค.กทม.ครั้งที่ 7/2560

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ อาคารกิ่งเพชร ในครั้งนี้
คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1 ทุน  และโครงการ ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560

ประชุมกรรมการ 72560_๑๗๐๘๐๗_0001