ประกาศ สำนักงาน สกสค.กทม. เรื่องสมาชิกค้างชำระ

โปรดตรวจสอบรายชื่อ และรีบติดต่อสำนักงานโดยด่วน ก่อนถูกถอนชื่อออกจากสมาชิกภาพ