ประกาศ สมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเกิน 3 งวด รออนุมัติจำหน่าย ครั้งที่2/2559

 

สมาชิกที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เกิน 3 งวด กรุณาติดต่อ สำนักงาน สกสค.โดยด่วน
ก่อนโดนตัดสิทธิการเป็นสมาชิก

27-7-59 01