ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงาน สกสค.กทม. เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน
Downloadประกาศและใบสมัคร    คลิก

สมัครธุรการ