ประกาศผลการพิจารณารางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา 2562”

ประกาศผล1 ประกาศผล2

 

ประกาศรายชื่อรางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา 2562” ประเภท SILVER

ประกาศรายชื่อรางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา 2562” ประเภท Bronz

หมายเหตุ : ขอให้ผู้รับรางวัล ใช้ลำดับหมายเลขตามประกาศ ในวันลงทะเบียนเพื่อเข้ารับรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2562