ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จังหวัด

สามารถทำแบบประเมิน  โดยแสกน QR CODE นี้  


    ** ขอบคุณที่กรุณาสละเวลาค่ะ **

QR ประเมิน

ขั้นตอนการประเมิน