กิจกรรมสุขใจ ไหว้พระ ทำบุญ (โดยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ กทม.)

ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ของสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม สุขใจ ไหว้พระ ทำบุญ ประจำปี 2564 กำหนดกิจกรรม พาเที่ยวจังหวัดราชบุรี  มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 134 คน เดินทางในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

ปก ราชบุรี

R1 R2 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R14 R15 R16 R17 R18

R R19 R20 R21 R22

rpt
rpt

R24

rpt
rpt

R26 R27 R28 R29

rpt
rpt

R31 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R40

rpt
rpt

R42 R44 R45 R46 R47 R48 R49

oznorCO
oznorCO

R51

rpt
rpt

R53 R54 R55 R56 R57

oznorCO
oznorCO