การให้ทุนการศึกษาของ สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

ทุนการศึกษา

ด้วย สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจาก ห้างทองทวีทอง สี่แยกพรานนก เขตบางกอกน้อย
จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แก่บุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้

  • ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท                      จำนวน  5  ทุน
  • ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000 บาท        จำนวน  5  ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท                         จำนวน  5  ทุน

DOWNLOAD  ประกาศและใบสมัคร