การลงทะเบียน พร้อมเพย์ ( Prompt Pay)

promt

13692908_822691001164308_5653853987335315145_o

1468570977