การมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

การมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  นายสมเกียรติ  เจริญฉิม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร
มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร
จำนวน 3 ทุน ได้แก่

  1. นางสาวจุฑามาศ ภูมิประหมัน     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ( ผู้ปกครองเป็นผู้รับแทน )
  2. นางสาวจุฑารัตน์ หมวกแก้ว       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ( ผู้ปกครองเป็นผู้รับแทน )
  3. นายภควัฒน์ ปิ่นรอด              ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ทุน1ทุน2

ทุน3    16358821_1561178127243776_452462116_n