การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายสมเกียรติ  เจริญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ณ สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร  แก่นักเรียน จำนวน 3 คน ได้แก่
1. เด็กหญิงธนัชฎา  สันตสว่าง          ปัจจุบันศึกษา ชั้น ม.4  โรงเรียนศึกษานารี
2. นางสาวจุฑามาศ  ภูมิประหมัน        ปัจจุบันศึกษา ชั้น ม.5  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
3. นายภควัฒน์  ปิ่นรอด                ปัจจุบันศึกษา ชั้น ม.6  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

รับทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษา2

 

รับทุนการศึกษา3

 

รับทุนการศึกษา4