เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
สำหรับผู้ที่อายุเกิน 35 – 60 ปี 

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2561  ถึง 28 ธันวาคม 2561 

1gOlzdi31b_1538138506

DOWNLOAD

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กทม. (50 สำนักงานเขต) 
>>>  สมัครที่ สำนักงาน สกสค.กทม. ( ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซอย 3 )

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ในกรุงเทพมหานคร  ( ยกเว้น 50 สำนักงานเขต ) 
>>>  สมัครที่ สำนักงาน สกสค.กทม.(ส่วนกลาง)  ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300