หอพัก สกสค. พร้อมเปิดให้ทดลองใช้บริการ

IK1aYxxiSG_1467082979

หอพัก

การสำรองห้องพักจำนวน 6 เลขหมายได้ที่เบอร์
02 654 6457
02 654 6458
02 654 6459
02 654 6460
02 654 6461
02 654 6462
ราคาห้องพักยังคงราคาเดิม
ห้องพักแบบธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 490 บาท / คืน
ห้องพิเศษพัก 3 ท่าน ราคา 750 บาท / คืน