สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลและประวัติการชำระเงินของตนเองได้แล้ว วันนี้

p7RcmRG6gM_1473137615

1. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว หน่วยงาน และที่อยู่ปัจจุบัน ของตนเอง

2. สามารถตรวจสอบรายการชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
(ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)

3. พิมพ์ใบยืนยันการรับเงินได้เอง 

Click Here Icon