สกสค. จัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ด้วยวาจา

9tOoEorx5s_1609150903

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  ภาพบรรยากาศและรายละเอียด