รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

รับสมัคร ผอ.

รับสมัคร  บุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้ง เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดหนองคาย

DOWNLOAD ประกาศและใบสมัคร