ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย นายเอกศักดิ์  คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และผู้อำนวยการสำนัก ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

BMmSxAnPMi_1467965895 14833253-Happy-Family--Stock-Vector-cartoon