“ครู” สุขภาพดี กับ สถานพยาบาล สกสค.

200_8562

200_157-768x576  200_2859

สถานพยาบาล     /   โรงพยาบาลครู  02-2824203
โทรศัพท์ 0 2282 8833
โทรศัพท์ 0 2281 3178
โทรสาร   0 2682 6826