กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดกษัตราธิราช วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิปภาพ จาก Facebook สำนักงาน สกสค.

กฐิน