กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

Mld94pl6ZA_1470367092fqz7KzuHsW_1470367092

9r0NyIZh7x_1470367094 C3Nm8mi7HM_1470367094    RVLvqiWtWd_1470367092 ZXF3DfLTCy_1470367100